Förändring

lillasteget.nu

FÖRÄNDRING

med det lilla stegets kraft

&

RUTIN

BÖRJA


Starta med att göra det du kan göra här och nu.

Skjut inte upp saker till i morgon.

Bryt ner det som ska göras i mindre och mer genomförbara delar.

Genomför dem sedan genom att

ta ett litet steg i taget.Skapa din "to do" lista

BESLUTA


Hitta nya rutiner och ritualer. Håll fast vid dem.

Goda vanor kommer inte per automatik.

Vill du ha mer energi, må bättre, få mer gjort,

ha roligare och åstadkomma mer?

Då behövs det helt enkelt andra rutiner.
Gör nytt, gör annorlunda

RUTIN


Använd dig av RUTIN-metodens fem steg för bättre beslutsfattande. 


Din framtid och framgång avgörs av de beslut du fattar. I en tid när ökad förändringstakt och informationsöverflöd ställer helt nya krav på beslutskraft kan du behöva utveckla din beslutsförmåga.

Genom att använda Pelle Tornells metod RUTIN som grundar sig på vetenskapen bakom hur vår hjärna tar in och tolkar information, och hur den beter sig för att få oss att komma till beslut kan du som vill lösa viktiga problem och förverkliga dina drömmar.

Du får tillgång till de effektivaste verktygen för att fatta de bästa besluten inför din förändring.


RUTIN är ett lättanvänt hjälpmedel för att snabbare och effektivare komma fram till vilket val du ska göra i varje viktig situation.

Oavsett om du vill fatta genomtänkta professionella beslut eller kloka privata beslut så får du stegvis hjälp av RUTIN.


RESULTAT


Ställ dig frågan: vilket resultat vill jag uppnå med detta beslut?


Ju tydligare du vet vad du vill uppnå desto större är sannolikheten att du faktiskt når önskat resultat.


UNDERSÖK


Se till att du har det underlag du behöver för att fatta ett beslut.


Samla in relevant information,

ta fram besluts alternativ och bedöm riskerna.


Ta fram minst två riktigt bra alternativ.


TVÅ


Var observant på dragkampen mellan dina två beslutssystem hjärtat och hjärnan.


Det emotionella (hjärtat) prioriterar kortsiktiga belöningar och genvägar.


Det rationella (hjärnan) utvärderar och godkänner.


IFRÅGASÄTT


Var försiktig så att du inte bara söker den information som bekräftar din egen uppfattning.


Ifrågasätt ditt beslutsunderlag för att undvika misstag.


NÄRVARO


Var Kongruent – dvs fatta beslut som ligger i linje med dina värderingar.


Medveten närvaro är avgörande för att kunna känna efter om beslutet du är på väg att fatta känns rätt

i såväl hjärtat, magen och hjärnan.FÖRÄNDRING - EN MEDVETEN STRATEGIHur åstadkommer du en effektiv och varaktig förändring?

Det gör du med en medveten strategi och genom att använda det lilla stegets kraft.


Det lilla stegets kraft handlar om att nå stora mål genom att medvetet lägga märke till och värdesätta de små resultaten.

Att se alla resultat som feedback på om du är på rätt väg. Det lilla stegets kraft kan tillsammans med RUTIN användas för vad du än vill förändra eller uppnå gällande din ekonomi, din hälsa, dina relationer, din självdisciplin etc.


När vi väl kommer fram till att vi vill göra en förändring så vill vi oftast två saker; Att förändringen ska ske snabbt och effektivt och att den ska vara varaktig. Det finns olika steg att följa och det handlar till syvende och sist helt enkelt om att börja göra.

Att ta det första lilla steget som leder vidare mot uppsatta mål.
RESULTAT - Ta reda på vad det är du vill


Ta reda på exakt vad det är du vill ha eller uppnå och inte vad du inte vill ha. Var specifik med vad du vill och när det ska ske. 

Det är svårt att ta sikte på ”nån gång” eller “det ska bli bättre”. När ska ske? Idag, nästa vecka, om ett år? Vad är det som ska bli bättre?

Ska din kondition bli bättre? Vad är det du ska klara då? Springa ett maratonlopp?


Detta steg är mycket viktigt eftersom det visar vad syftet och det förväntade resultatet av förändringarna. Dvs vad målet med förändringen

eller förändringarna är. Vad arbetet ska tjäna till.


Ett tydligt och välformulerat mål hjälper till att fokusera förändringarna åt rätt håll.

Genom att besvara frågorna nedan kan målet bli tydligareg;


  • För vem gör jag detta?
  • Vad ska det resultera i?
  • Är det ändrade upplevelser jag strävar efter eller är det något mer mätbart?
  • Är målet tydligt uttryckt?
  • Är målet på önskvärda och utmanande nivåer?
  • Är målet tillräckligt angeläget så att jag ska tycka att det är värt besväret?


Är ni fler som ska till samma mål var noga med att ni är överens om att ni har samma målbild.
UNDERSÖK - Se på dig själv med ärlighet


Av vilken anledning ska du ändra på någonting i din vardag? Detta är en mycket relevant fråga som är värd att ställa sig lite då och då,

och framför allt i samband med förändringsarbete. Det är viktigt att vara medveten om att förändringar kostar i energi och engagemang.

Du bör ha tagit ställning för ett förändringsarbete, oberoende om du ser ett problem som måste åtgärdas eller om du ser en bild av ett

önskvärt framtida mål du vill uppnå.


För att lyckas med ditt personliga förbättringsarbete bör du i första hand bestämma dig för ett avgränsat område eller några få förbättringsmöjligheter. Välj ut ett förbättringsområde där du själv ”äger problemet” och har möjlighet att utan allt för stor inblandning av

andra själv kan genomföra de förändringar som behövs.


Var också tydlig med vad konsekvenserna blir om du inte genomför denna förändring. Hur kommer du att påverkas? Hur påverkas din självkänsla, din hälsa, din kärlek. Vad eller vem kommer du att förlora om du inte gör denna förändring?


Glöm inte att också kartlägga det som är positivt. Vi dras mot det som vi tycker är positivt. Genom att använda denna naturliga kraft

medvetet kan du skapa en hävstång. Använd dig gärna av affirmationer eller skapa dig en vision board som tydliggör dina mål.

Se till att dina mål hålls levande och återkom till dina affirmationer eller din vision board dagligen.


Positiv energi fungerar som en magnet för mer positiva saker och händelser. Så se till att ha roligt. Ta god hand om dig själv, både fysiskt

och mentalt så att du är redo att ta emot det du drar till dig.
TVÅ - Ta bort hinder och skapa nya sanningar


De flesta av våra hinder är mentala. Vi hindrar oss själva från att fokusera på möjligheter och fokuserar istället på problemen.

Du måste vara fullkomligt ärlig mot dig själv. Lägger du ansvaret på någon eller något annat kommer du inte att ta dig förbi dina hinder.

Det kommer att krävas mod av dig att ta fullständigt ansvar för din situation.


Titta ärligt på dig själv, dina vanor och dina självvalda sanningar. Ger de dig de resultat du vill ha? Om inte är det dags att byta ut dem

mot nya vanor och sanningar som leder dig mot dina mål. Byt till vanor och sanningar som får den positiva energin att flöda och får dig

att komma igång med att hitta kreativa lösningar för hur dina mål ska uppnås.


Genom att skapa nya sanningar förvandlas snart det omöjliga till inte bara möjligt, utan också till något som du tycker är roligt att göra.

Säg åt den där rösten i ditt huvud som påstår att du inte kan, får eller borde gör det du vill göra att hålla tyst och allt det som du förut trodde

var omöjligt, obekvämt och skrämmande blir plötsligt det nya normala. Du kommer att upptäcka att du helt i onödan skapat hinder som inte finns och underskattat din egen förmåga att orka, kunna, vilja och våga göra nya saker.
IFRÅGASÄTT - Utmana dina rädslor


Vår hjärna tillbringar den mesta tiden med att hitta på ursäkter till varför vi inte ska göra det ena eller det andra. Det är du själv som låter

din hjärna skapa rädslor och hinder - hinder så effektiva att vi ofta blir helt handlingsförlamade. Vi tror att vi inte kan, orkar och vågar göra

si eller så.


När du ska genomföra en förändring gäller att ifrågasätta varje rädsla och ursäkt som dyker upp. Det gäller att var noga med att inte bara

söka information som befäster dessa rädslor. Med lite ansträngning går det att lära hjärnan att tänka om och tänka rätt.

Det gör du genom att fråga dig själv;


  • Varför är jag rädd för det här?
  • Vad är det värsta som kan hända?


Det tar tid, men efter hand kommer du att inse att det mesta du är rädd för bara är ”sanningar” skapade av din egen lättja och bekvämlighet.

Du kommer att upptäcka att du helt i onödan skapat hinder som inte finns och underskattar din egen förmåga att orka, kunna, vilja och våga göra nya saker.
NÄRVARO - Gör dina nya vanor till en del av dig


Dela med dig till andra om den resa som du tagit dig an. Omge dig med personer som stöttar och utmanar dig att gå vidare, gärna någon

som själv gjort förändringsresan. Genom att tala om dina nya vanor och sanningar som en självklar del av dig själv blir de just det. Berätta gärna för andra så att du skapar förväntningar hos dem som sedan hjälper dig att behålla vanan och sanningen. Dela din resa med

människor som stödjer dig och som utmanar dig att fortsätta framåt. Undvik att dela dina mål med människor som vill hålla dig tillbaka

eller som bara tar energi från dig.

 

Du är vad du gör och det är vad du gör som du kan förändra. Ta hjälp av hjärnans svårighet att se skillnad på verklighet och fantasi och

låt den nya vanan bli sann genom att se inom dig hur du lyckas om och om igen med dina nya vanor.


Gör detta med närvaro och ärlighet. Du måste vara sann mot dig själv och leva dina nya sanningar. Ta ett litet steg i taget och se varje

resultat som feedback på hur ditt förändringsarbete går. Är du på väg dit du vill? Om inte, ta ut ny riktning och starta resan på nytt

med hjälp av det lilla stegets kraft.
Se den inspirerande filmen som visar vad som kan åstadkommas med det lilla stegets kraft.
Vad blir ditt nästa steg?

 
 
 


Webbansvarig: Anna Wiktorsson

Kontakta mig gärna via formuläret